Меню

Условия за резервация

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация за Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД, бихте могли да направите по един от следните начини:

 • пишете ни на e-mail: info@ednovreme-jeravna.bg;
 • пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт;
 • обадете се на телефон: +359887331532; +359887454547;
 • заповядайте на място в хотела.

 

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

 

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.

 

1.4. По преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на до 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 3 (три) работни дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

 

1.5. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна, но се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за получено плащане по e-mail.

 

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направената резервация.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ

2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

 • пишете ни на e-mail: info@ednovreme-jeravna.bg;
 • уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт.

 

2.2. При анулация на потвърдена резервация до 14 (четеринадесет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

 

2.3. При анулация на резервацията  7 дни (седем) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума на резервацията.

 

2.4. При анулация на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена

предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

 

2.5. Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.

В тези случаи хотелиерът:

 • Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
 • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

 • Настаняване всеки ден след 14:00 ч.
 • Освобождаване на стаите до 12:00 ч.

 

3.2. При по-късно освобождаване на стаята първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10 (десет)% от стойността на нощувката, вторият просрочен час на 50(петдесет)% и третият и повече часове на 100 (сто)%. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

 

3.3. Домашни любимци не се настаняват.

 

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Моля да се запознаете с ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „КейБи груп“ООД (рубрика „Политика за поверителност”).

 

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
 • В брой в хотела
 • По банков път

 

 

Банка: ПроКредит Банк(България) ЕАД

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG20PRCB92301052470501

ЕДНО ВРЕМЕ ООД

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

 

5.2. Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

 

5.3. Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

 

5.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

 

5.5. Всички цени, обявени в сайта на Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

 

5.6. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела.

 

5.7. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите.

 

5.8. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

 

5.9. В стаите на Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът  запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 150.00 лв.

 

5.10. Клиентите, ползващи услугите на Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД.

 

5.11. Къщи за гости „Имало едно време“ с юридическо лице Едно време ООД си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

 

5.12. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хотела.

 

5.13. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.ednovreme-jeravna.bg/bg, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.